NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Thế Tài Bùi
Date: Aug 22, 2015


Chào anh Minh, Phầm mềm của anh rất tuyệt vời! Có lẽ đây là phần mềm duy nhất sử dụng tốt nhất cho tiếng Việt. Tôi mong tính năng sử dụng online có thêm các tính năng mà bản Setup có được. VD: tùy chỉnh tần số bit, giọng đọc....

Các phiên bản NHMTTS

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Bộ phát âm tiếng Việt.


Tác giả:
NGUYỄN Hữu Minh
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ chống spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: (84)988 77 33 24

 

Tải phần mềm:

Phiên bản mới nhất:
+ NHMTTS SAPI5 4.0 - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt (Phát hành: 19/05/2010):
NHMTTS-SAPI5-Engine-40-Full-Setup.exe (13,573,051 bytes)
hoặc:
NHMTTS-SAPI5-Engine-40-Full-Setup.zip (13,516,371 bytes)

 

Tính năng:

- Tổng hợp tiếng nói tiếng Việt từ văn bản với các thông số ngữ điệu gồm: trường độ, cường độ và khoảng ngừng; được xác định bởi mô hình mạng nơ-ron.
- Hỗ trợ chuẩn giao tiếp SAPI5.
- Cho phép đọc văn bản chứa đồng thời tiếng Việt và một ngôn ngữ khác. Sử dụng mã Unicode.
- Cung cấp 2 giọng đọc nam và nữ: "NHMTTS Voice (Male)" và "NHMTTS Voice (Female)".
- Cho phép kết hợp tùy chọn một giọng đọc khác trong hệ thống kết hợp với một giọng NHMTTS để có thể đọc văn bản chứa đồng thời hai ngôn ngữ.
- Cho phép điều chỉnh tốc độ đọc và âm lượng trong quá trình đọc.
- Thông báo vị trí văn bản đang đọc và thông tin khẩu hình tương ứng.
- Tự động phát hiện các từ sai vị trí dấu thanh.
- Kèm theo chương trình TTSApp minh họa các tính năng của bộ đọc.

Giấy phép sử dụng: Sử dụng miễn phí, không giới hạn tính năng. Vui lòng đóng góp nếu bạn thấy phần mềm này hữu ích.

 

 

Các phiên bản trước:

+ NHMTTS SAPI5 3.0 - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt (Phát hành: 14/12/2009):
NHMTTS-SAPI5-Vietnamese-Text-To-Speech-Engine-30-Setup.exe (12.7 MB)
hoặc:
NHMTTS-SAPI5-Vietnamese-Text-To-Speech-Engine-30-Setup.zip (12.7 MB)

Tính năng:

- Tổng hợp tiếng nói tiếng Việt từ văn bản với các thông số ngữ điệu gồm: trường độ, cường độ và khoảng ngừng; được xác định bởi mô hình mạng nơ-ron.
- Hỗ trợ chuẩn giao tiếp SAPI5.
- Hỗ trợ văn bản tiếng Việt mã Unicode.
- Cho phép điều chỉnh tốc độ đọc và âm lượng trong quá trình đọc.
- Cung cấp 2 giọng đọc nam và nữ: "NHMTTS Voice (Male)" và "NHMTTS Voice (Female)".
- Thông báo vị trí văn bản đang đọc và thông tin khẩu hình tương ứng.
- Tự động phát hiện các từ sai vị trí dấu thanh.
- Kèm theo chương trình TTSApp minh họa các tính năng của bộ đọc.

Giấy phép sử dụng: Sử dụng miễn phí.+ NHMTTS 2.0 (Phát hành: 23/09/2009):

Tính năng:

- Chuyển văn bản tiếng Việt thành lời nói.
- Tự động xác định các thông số ngữ điệu: cường độ, trường độ và khoảng ngừng.
- Cho phép điều chỉnh các thông số: cường độ, trường độ, tần số, khoảng ngừng khi đang đọc.

Giấy phép sử dụng:
Phiên bản này chỉ được phép sử dụng cho mục đích minh họa và thử nghiệm bộ phát âm. Liên hệ với tác giả nếu bạn có nhu cầu sử dụng cho mục đích khác.

Một số mẫu tiếng nói tổng hợp bởi phiên bản 2.0:
 


+ NHMTTS 1.0:

Tính năng:

- Chuyển văn bản tiếng Việt thành tiếng nói.
- Tự động xác định các thông số ngữ điệu: cường độ, trường độ và khoảng ngừng.

Giấy phép sử dụng:
Phiên bản này chỉ được phép sử dụng cho mục đích minh họa và thử nghiệm bộ đọc. Liên hệ với tác giả nếu bạn có nhu cầu sử dụng cho mục đích khác.