NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Bùi Lê Chí Bảo
Date: Oct 08, 2013


Một phần mềm rất hay, nhưng giọng đọc thì còn giống robot. Mong sau này sẽ có giọng nam, nữ, tốc độ đọc, giọng trầm, bổng hơn trong những phiên bản tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng NHMTTS SAPI5 4.0

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

I. Cài đặt

1. Tải chương trình cài đặt từ trang web http://www.vnspeech.com.

2. Thực thi chương trình cài đặt:

Chọn nút Run.


Chọn nút Run.

 

Chọn Next >


Chọn Next >


Chọn I Agree để cài đặt nếu bạn đồng ý các điều khoản sử dụng.


Chọn Next >


Chọn Next >


Chọn Next >


Chọn Install


Chọn Finish hoàn tất cài đặt


II. Cấu hình NHMTTS Voices

Để có thể đọc văn bản song ngữ gồm tiếng Việt và một ngôn ngữ khác tiếng Việt với NHMTTS Voices, bạn cần phải chỉ định Voices để đọc phần văn bản khác tiếng Việt kết hợp với một voice tương ứng của NHMTTS. Việc cấu hình được thực hiện như sau:

Start > Programs > NHMTTS SAPI5 Engine 4.0 > NHMTTS Voices Configuration

Chọn NHMTTS Voice (Female) trong danh sách NHMTTS voice để cấu hình cho giọng đọc nữ.


- Chọn Voice thích hợp để đọc phần văn bản khác tiếng Việt trong danh sách Non-VN Voice. Nếu máy bạn chưa có thì bạn phải cài đặt Voice tương ứng cho ngôn ngữ đó từ các nhà cung cấp khác.

- Bấm nút Test và chọn OK để nghe thử.

- Điều chỉnh các thông số như tốc độ, khoảng ngừng, cường độ, cao độ...

- Chọn Save để lưu lại.

- Tiếp tục chọn NHMTTS Voice (Male) trong danh sách NHMTTS Voice và thực hiện tương tự các bước như trên để cấu hình cho giọng đọc nam.

III. Đọc văn bản với NHMTTS Voices

- Sau khi cấu hình xong, bạn có thể dùng các phần mềm đọc có hỗ trợ giao tiếp SAPI5 như NHMTTS SAPI5 Application hoặc Jaws, NVDA, … và chọn giọng NHMTTS Voice (Male) hoặc NHMTTS Voice (Female) để có thể đọc các văn bản chứa tiếng Việt và một ngôn ngữ khác được chỉ định khi bạn cấu hình ở bước trước.

- Đọc văn bản với NHMTTS SAPI5 Application:

Start > Programs > NHMTTS SAPI5 Engine 4.0 > NHMTTS SAPI5 Application

- Nhập văn bản cần đọc vào vào ô trống, hoặc nhấn nút Open File để mở file .txt chứa văn bản cần đọc. Lưu ý chương trình chỉ hỗ trợ văn bản mã Unicode.

- Chọn giọng đọc trong danh sách Voice.

- Điều chỉnh tốc độ đọc Rate và cường độ Volume.

- Chọn tần số lấy mẫu của tiếng nói tổng hợp trong danh sách Format.

- Chọn Process XML nếu bạn nhập XML script.

- Bấm nút Speak: đọc, Pause: tạm ngừng, Stop: ngừng đọc, Speak .wav: đọc file wav, Reset: trở lại mặc định, Save to .wav: xuất ra file .wav, Voice Config: mở chương trình cấu hình NHMTTS Voice Configuration, About: Thông tin chương trình.