NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Hải Nguyễn Như
Date: Aug 30, 2012


Phần mềm rất hay. Cám ơn đã cung cấp miễn phí. Nếu nghiên cứu được cách diễn đạt câu văn truyền cảm thì rất tuyệt.
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến