NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Ni ni Trinh
Date: Nov 16, 2012


Phần mềm của tác giả khá hay, không biết có cách nào chuyển giọng Bắc, Trung, Nam cho phù hợp với từng đối tượng nghe không?
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến