NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Trần Văn Giàu
Date: Sep 19, 2012


Chương trình cũng được , nhưng nhiều lỗi khuyêt điểm - Tên tiếng anh không đọc được ( ví dụ: Harward , tên riêng ,BC , AC ) - Số ( ví dụ :1000,000usd , No.1, 100 , km , m ) - từ chuyên ngành ( IT ) Nếu cải tiến cả đọc tiếng việt l...
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến