NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Bùi Lê Chí Bảo
Date: Oct 08, 2013


Một phần mềm rất hay, nhưng giọng đọc thì còn giống robot. Mong sau này sẽ có giọng nam, nữ, tốc độ đọc, giọng trầm, bổng hơn trong những phiên bản tiếp theo

Liên hệ