NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Ngô Văn Hiền
Date: Oct 25, 2011


Phần mềm hay nhưng chưa thú vị cần bổ sung hoàn thiện thêm, hạn chế là khi đọc không thể hiện sự nhấn mạnh, hoặc lên giọng hay xuống giọng nếu khắc phục được thì rất hoàn hảo. Cảm ơn tác giả nhiều!
VNSpeechMy family lives in Oregon where Vietnamese is rarely spoken. I've been teaching my children Vietnamese for years but still had so many difficulties in conversation. This TTS helps them improve their Vietnamese faster than ever since i've found this website. Thanks so much.

 

Ngày gửi: 06 June 2010
Gửi bởi: Samatha Tran
secretary
I'm so happy to have found this TTS. I've been using this software for nearly a month and it help me learned Vietnamese so much. Thanks!

 

Ngày gửi: 06 June 2010
Gửi bởi: Janus Marshall
student
Thank you so much for this great TTS !!! I am learning Vietnamese for some months and your software help me very much ! P.Nanning

 

Ngày gửi: 29 January 2010
Gửi bởi: Pierre Nanning
Student in Vietnam, TP HCM

<< Đầu Trước 1 2 3 4 5 6 Sau Cuối >>

Trang 6 / 6


Gửi ý kiến
* thông tin bắt buộc.
Tên:*
Họ:*
Email:*
Giới thiệu về bạn:
Địa chỉ:
Website:
Ý kiến của bạn:*