NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

ngoan vu
Date: Nov 23, 2011


phần mềm rất hay.Nhưng giọng nữ nghe chưa rõ lắm, giọng đọc thì hơi cứng.mong tác giả sẽ khắc phục được những nhược điểm đó.chúc tác giả thành công!
NHMTTS - Vietnamese text to speech online