NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

http:trangnhac.freevnn.com http:trangnhac.freevnn.com
Date: Jul 19, 2010


Phần mềm khá hay nhưng đọc tiếng việt cứng quá lại không đều, không dứt khoát. Nếu có một chút diễn cảm thì tốt. Phân tích các loại câu như: Cảm thán, điều kiện ... chắc sẽ diễn cảm được thui. Chúc bạn thành công hơn nữa. T...
VNSpeech! - TestimonialsMy family lives in Oregon where Vietnamese is rarely spoken. I've been teaching my children Vietnamese for years but still had so many difficulties in conversation. This TTS helps them improve their Vietnamese faster than ever since i've found this website. Thanks so much.

 

Date of Posting: 06 June 2010
Posted By: Samatha Tran
secretary
I'm so happy to have found this TTS. I've been using this software for nearly a month and it help me learned Vietnamese so much. Thanks!

 

Date of Posting: 06 June 2010
Posted By: Janus Marshall
student
Thank you so much for this great TTS !!! I am learning Vietnamese for some months and your software help me very much ! P.Nanning

 

Date of Posting: 29 January 2010
Posted By: Pierre Nanning
Student in Vietnam, TP HCM

<< Start Previous 1 2 3 4 5 6 Next Last >>

Page 6 of 6


Submit A Testimonial
* fields are mandatory.
Your First Name:*
Your Last Name:*
Email Address:*
About You:
Your Location:
Your Website:
Send us your comments below:*