NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Nam Nguyễn Văn
Date: Feb 04, 2016


Mình hy vọng tác giả cho thêm 1 phiên bản của phần mềm trên các thiết bị Android. Sau khi lục tìm 1 vài phần mềm đọc văn bản trên android thì mình chốt lại vẫn không bằng phần mềm NHMTTS 4.0 của tác giả. Cảm ơn tác giả đã phát tri...

NHMTTS 4.0 Donation

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

You can make your donation by following methods:

+ Via Paypal account:

 

 

 

+ Transfer money to bank account (Vietcombank):

- Bank name: Bank for foreign trade of Vietnam - Tan Dinh branch
- Swift code: BFTVVNVX007
- Account number: 0371003777519
- Account name: NGUYEN HUU MINH

 

 

For more information please contact us:

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- Website: http://www.vnspeech.com