NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Hiền Hoàng
Date: Jan 30, 2015


Phần mềm này là phần mềm đọc văn bản tiếng Việt hay nhất mình từng dùng. Thay đổi tần số, giọng đọc dễ nghe, ngắt nghỉ rõ ràng... Mình đã từng đọc đc gần như hàng trăm câu chuyện, cuốn sách số hóa bằng phần mềm suốt và...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online