NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Quyên Đỗ
Date: Mar 27, 2013


thật tuyệt vời, đây là phần mềm đọc văn bản tiếng việt chuẩn ở việt nam, giọng đọc rất rõ nét, hi vọng các phiên bản sau của anh ngày càng hoàn thiện hơn, cám ơn anh rất nhiều!
NHMTTS - Vietnamese text to speech online